Sporym problemem chorych ze stomią jelitową czasową, lub stałą (kolostomia, ileostomia) jest powstawanie wokół niej wyniosłej ziarniny. Ziarnina ta mimo, że niebolesna ma zdolność do łatwego krwawienia po jej nawet niewielkim dotknięciu. Ponadto unosząca się na ziarninie skórnej płytka sprzętu stomijnego może nie przylegać ściśle do skóry wokół stomii. Taki stan staje się przyczyną zaciekania treści jelitowej pod płytkę i poszerzania się strefy uszkodzonej skóry wokół stomii poprzez chemiczne oparzenie drażniącym kałem, lub treścią z jelita cienkiego (w zależności od tego w jakiej części jelita została wykonana stomia).

Krioterapia

Dostępna metoda krioterapii polegająca na punktowym mrożeniu uniesionej ziarniny przynosi dobre i trwałe efekty. Podczas kilku sesji „krio” przeprowadzanych z użyciem specjalnych sond mrożących można doprowadzić do martwicy guzków ziarniny skórnej otaczającej stomię jelitową.

Zabieg jest całkowicie bezbolesny.

Poprawia on możliwości prawidłowego dbania o stomię, a chorego uwalnia od trudnych do leczenia zmian zapalnych skóry.