O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Studia medyczne ukończyłam w roku 1995 z wyróżnieniem, uzyskując dyplom lekarza medycyny.

W latach 2001-2007 byłam lekarzem psychiatrą w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy. Od października 2007 podjęłam zatrudnienie w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy. W latach 2007 do czerwca 2017 pełniłam funkcję kierownika Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. Od lipca 2017 do grudnia 2021 byłam p.o. Zastępcy Dyrektora ds Medycznych koordynując pracę czterech poradni: Poradni Logopedycznej, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. Obecnie nada pracuję jako lekarz- specjalista psychiatra osób dorosłych w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy. Jestem także członkiem zespołu Ośrodka Badań Klinicznych Clinsante. W czasie doskonalenia zawodowego uczestniczyłam w szeregu konferencjach naukowo-szkoleniowych, sympozjach, zjazdach psychiatrycznych a także licznych ankietach, programach edukacyjnych, badaniach, wykładach.

Dowodem na mój ciągły rozwój zawodowy jest posiadanie bardzo dużej ilości certyfikatów. W swojej pracy zawodowej zajmuję się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych szczególnie depresji, zaburzeń lękowych, bezsenności, zaburzeń adaptacyjnych związanych ze stresem i czynnikami sytuacyjnymi.

 

Lek. Madgalena Gnyś-Marcinkowska

Lek. Madgalena Gnyś-Marcinkowska

Psychiatra

Leczone choroby

  • Depresja
  • Schizofrenia
  • Choroba afektywna dwubiegunowa
  • Nerwica
  • Zaburzenia lękowe
  • Bezsenność
  • Zaburzenia osobowości
  • Zaburzenia psychiczne
  • Psychoza

 

clinic derm

Clinic Derm

tel:+48570999500

ul. Kołobrzeska 15

85-704 Bydgoszcz

orvit clinic