Psychiatria jest dziedziną medycyny, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych oraz psychoprofilaktyką.

Zajmujemy się rozpoznawaniem oraz leczeniem:

  • Depresja – aktualnie staje się powszechna z uwagi na trudne sytuacje życiowe związane z pracą , problemami osobistymi, rodzinnymi czy zawodowymi.
  • Schizofrenia – jest chorobą w której z uwagi na występujące objawy psychotyczne dochodzi do zmiany myślenia, odczuwania, zachowania człowieka. Nierzadko stres może przyczynić się do ujawnienia pierwszego epizodu psychotycznego.
  • Zaburzenia lękowe – najczęstszą formą lęku jest niepokój. Lęk może przybierać postać napięcia nerwowego, objawów somatycznych dotyczących różnych narządów tj. kołatanie serca, duszność, zawroty głowy.
  • Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD) charakteryzuje się występowaniem epizodów depresji i manii, depresji i hipomanii lub samej depresji (najrzadziej).
  • Bezsenność -jedna z najczęstszych skarg wśród pacjentów, może towarzyszyć innym zaburzeniom psychicznym, nierzadko jest ich pierwszym objawem.
  • Otępienie – mówimy o nim wtedy kiedy osoba doznaje nieodwracalnych i postępujących zaburzeń pamięci uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie. Zaburzenia pamięci początkowo dotyczą pamięci świeżej – osoby takie często szukają swoich rzeczy, powtarzają wypowiedzi.
  • Bulimia (żarłoczność psychiczna) – zaburzenia odżywiania charakteryzujące się napadowym objadaniem nierzadko prowokowaniem wymiotów. O bulimii mówimy, wtedy kiedy napady objadania występują 2-3 razy w tygodniu przez co najmniej 3 miesiące.
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD) – występowanie natrętnych myśli, wyobrażeń i/lub czynności w stopniu, który powoduje dyskomfort i utrudnia funkcjonowanie życiowe.
  • Stres – zaburzenie równowagi wewnętrznej człowieka a każdą sytuację zaburzającą tę równowagę ( biologiczną lub psychiczną) nazywamy stresorem. Stresorem będzie awans w pracy, mobbing, problemy osobiste, rodzinne.