Ortopeda Jan Zabrzyński

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w 2006 roku (klasa o profilu biologiczno-chemicznym). Studia wyższe na kierunku lekarskim rozpoczął w 2006 roku w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów brał udział w półrocznej wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus, gdzie rozpoczęła się jego fascynacja ortopedią i asystował do pierwszych zabiegów operacyjnych. Studia wyższe ukończył w 2012 roku z wynikiem „dobry plus” i w tym roku zdał również Lekarski Egzamin Końcowy z wynikiem 82,29%. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu gdzie w 2013 roku rozpoczął specjalizację z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Jest autorem 11 publikacji o łącznej punktacji IF 2,853 i MNiSW 112 punktów. Jest współautorem licznych doniesień konferencyjnych na zjazdach krajowych oraz międzynarodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, ESTRO (European School for TRaining in Orthopaedics). W 2018 roku został stypendystą Polskiego Towarzystwa Artroskopowego. Współpracuje naukowo z Kliniką Orvit; Katedrą Patomorfologii Klinicznej CM UMK; Kliniką Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii UM w Poznaniu.

W 2018 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Ocena patologii ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia w przebiegu procesu tendinopatii z wykorzystaniem ultrasonografii, artroskopii, mikroskopii świetlnej oraz elektronowej” uzyskując tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

Praca została wyróżniona przez dwóch recenzentów, a zawarte w niej wyniki zostały opublikowane w czasopismach naukowych znajdującym się na liście JCR ( Polish Journal of Pathology oraz Folia Morphologica; łączny IF 2,354 i MNiSW 75 ). Poszczególne części wyników uzyskanych w ramach pracy doktorskiej były również prezentowane na 3 konferencjach naukowych.

Leczone choroby

• skolioza
• urazy kręgosłupa
• dyskopatia
• stenoza kanału kręgowego
• ból kolana
• ból barku
• choroby narządów ruchu
• choroby układu ruchu
• ograniczenie ruchomości
• uszkodzenia narządu ruchu
• ograniczenie zakresu ruchów
• zaburzenia ruchowe
• złamania
• zwichnięcia
• ból zwyrodnieniowy
• choroby zwyrodnieniowe
• zwyrodnienie stawów
• zwyrodnienie stawów kręgosłupa
• uszkodzenia więzadeł
• torbiele
• torbiel galaretowata
• osteoporoza
• stany pourazowe
• urazy
• ból biodra
• ból karku
• ból miednicy
• ból pachwiny
• ból pleców
• ból rąk
• płaskostopie
• bóle stopy
• choroby stopy
• stopa końsko-szpotawa
• kolana koślawe
• paluch koślawy
• ostroga piętowa
• chondromalacje
• bóle kości
• guzy kości
• jałowa martwica kości
• nowotwory kości
• zapalenie kości
• łokieć golfisty
• łokieć tenisisty
• kifoza
• lordoza
• rwa barkowa
• rwa kulszowa
• rwa udowa
• zespoły przeciążeniowe
• nerwoból
• porażenie nerwu
• choroby nerwowo-mięśniowe
• zespoły mięśniowo-powięziowe
• choroby chirurgiczne
• choroby kręgosłupa
• choroby mięśni
• kontuzje sportowe
• reumatoidalne zapalenie stawów
• RZS – reumatoidalne zapalenie stawów
• choroba Scheuermanna
• neuropatia
• choroby cywilizacyjne
• niepełnosprawność
• szpiczak mnogi
• kręcz szyi
• kręgozmyk
• dysplazja stawu biodrowego
• mózgowe porażenie dziecięce
• choroby zawodowe
• wady postawy
• wady wrodzone
• ZZSK – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
• kolana szpotawe
• zaburzenia równowagi
• neuropatia obwodowa
• sztywność karku
• drętwienie
• zespół de Quervaina
• bóle reumatyczne
• ból ścięgna Achillesa
• zespół ciasnoty podbarkowej
• choroby wieku podeszłego
• choroby wieku dziecięcego
• palec trzaskający
• choroby stawów
• skręcenie stawu
• dystonie
• ból ścięgna
• bóle pooperacyjne
• deformacje kończyn
• ortopedia dziecięca
• skrzywienia kręgosłupa u dzieci
• wertebroplastyka
• kyfoplastyka
• choroby i urazy stawu kolanowego i biodrowego
• diagnostyka i leczenie chorób i urazów kręgosłupa
• leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów
• entezopatia

• kontrole po leczeniu operacyjnym
• Endoprotezoplastyka
• Leczenie urazów i kontuzji sportowych
• Leczenie operacyjne oraz zachowawcze złamań
• Artroskopia stawu kolanowego
• Artroskopia stawu skokowego
• Artroskopia barku
• Rekonstrukcje artroskopowe
• Ultrasonografia narządu ruchu
• Leczenie korekcyjne chorób stóp: paluch koślawy, palec młotkowaty, paluch sztywny, płaskostopie, metatarsalgia
• Leczenie chorób przeciążeniowych ścięgien (tendinopatii) oraz przyczepów (entez)
• Leczenie neuropatii obwodowych: zespół kanału nadgarstka, zespół kanału Guyona, zespół rowka nerwu łokciowego
• Iniekcje dostawowe do tkanek miękkich, pod kontrolą USG