Dlaczego tak ważna jest wczesna diagnoza logopedyczna?

Proces kształtowania się języka w umyśle dziecka uruchamia się sam i trwa do 6 roku życia, najczęściej nie  wymaga on udziału dziecięcej świadomości , specjalnego wysiłku ze strony dziecka, ani pracy ze strony terapeuty. Niekiedy zdarzają  się jednak sytuacje które prowadzą do opóźnień rozwoju języka i zaburzeń mowy.

Dokonując wczesnej diagnozy logopedycznej czyli badając podstawy warunkujące rozwój najwcześniejszych funkcji aparatu artykulacyjnego takie jak : warunki anatomiczne twarzy i jamy ustnej, poziom funkcjonowania aparatu artykulacyjnego ( ocena odruchów ), sposób karmienia dziecka oraz sposób oddychania, neurologopeda może  podjąć działania pozwalające na właściwe rozpoznanie problemu i stworzenie programu terapii logopedycznej , która może zapobiec rozwinięciu lub pogłębieniu deficytów ustno – twarzowych, a w konsekwencji stworzy dziecku większe szanse na rozwój prawidłowych umiejętności komunikacyjnych.

W przypadku noworodków , niemowląt i małych dzieci logopeda jest w stanie ocenić: poziom dojrzałości jego funkcji pokarmowych, które warunkują także jego przedjęzykowe  zachowania pseudoartykulacyjne; synchronizację oddychania i fonacji ( oraz jej siłę ) istotną dla produkcji naturalnych ciągów fonicznych ; siłę mięśni artykulacyjnych; tor oddychania ważny dla rozwoju funkcji oddechowo – połykowych; poziom wrażliwości twarzy na dotyk ( szczególnie wygórowany u dzieci z porodów cięciem cesarskim i uszkodzonym o.u.n. ); reakcje na bodźce akustyczne; anatomiczne i funkcjonalne przygotowanie do czynności artykulacyjnych.

Terapia neurologopedyczna nie dotyczy jednak  tylko małych dzieci . Zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego a co za tym idzie zaburzenia w komunikacji i przyjmowaniu pokarmu mogą dotyczyć  człowieka w każdym wieku który przeszedł uraz czaszkowo – mózgowy, wylew , udar , został narażony na poważne infekcje układu nerwowego. W przypadku osób dorosłych  powinniśmy zadać sobie pytania: – jaka jest mobilność i stan napięcia mięśni oralnych? Jak wyglądają jego umiejętności przyjmowania i obrabiania pokarmu? Jak połyka ?Jak oddycha ?Jak komunikuje swoje potrzeby ? Neurologopeda nie tylko pomoże nam udzielić odpowiedzi na te pytania ale również wprowadzając odpowiednią terapię znacznie poprawi komfort życia zarówno małego jak i większego pacjenta. 

Zakres pracy:

 1.  Badanie metodą Prechtla –  Indywidualna trajektoria rozwojowa od urodzenia do 6 miesiąca życia – pełny koszt badania 500 zł (certyfikat Warszawa 2014 r )Ocena globalnych wzorców ruchowych jest bardzo czułym , szybkim i nieinwazyjnym narzędziem, stanowi nawet 95 % prawidłowo postawionych diagnoz. Jest doskonałym wyznacznikiem  wczesnych  uszkodzeń i dysfunkcji mózgu. Służy do funkcjonalnej oceny młodego układu nerwowego od urodzenia do 6 miesiąca życia dziecka i w przypadku wystąpienia nieprawidłowości umożliwia wczesną rehabilitację. 
 2. Diagnoza neurologopedyczna niemowlęcia która opiera się przede wszystkim na: ocenie budowy jamy ustnej i odruchowych reakcji oralnych, ocenie odruchów orofacjalnych, ocenie chwytania i ssania piersi, ocenie efektywności pobierania pokarmu, kontroli obszru ustno – twarzowego  ( hipowrażliwość / hiperważliwość )
 3. Ocena zakresu trudności w karmieniu na podstawie klasyfikacji B.Kerznera (Diagnostic and Statistical Manual of Mentel Disorders  2013 r ) ujawni niepokojące  objawy alarmowe , zachowania alarmowe oraz  postępowanie w trudnościach w karmieniu 
 4.  Butelka – smoczek – łyżeczka – jak skutecznie nauczyć dziecko nowych umiejętności ?
 5. Postępowanie terapeutyczne w przypadku zaburzeń połykania dotyczące fazy ustno – gardłowej spowodowanej między innymi: nieprawidłowościami w budowie anatomicznej jamy ustnej, niedojrzałością funkcji orofacjalnych , obniżonym / podwyższonym napięciem mięśniowym (wypracowanie fizjologicznej pozycji wyjściowej; higiena jamy ustnej; stymulacja przygotowawcza: pędzlowanie, bodźce termiczne , wibracje , tapping ; dostosowanie konsystencji pokarmu do możliwości pacjenta)
 6. Terapeutyczna higiena jamy ustnej
 7. Badanie rozwoju mowy na tle rozwoju psychoruchowego ( od urodzenia do około 2 roku życia ) 

 

Kiedy do neurologopedy?

 1. Niemowlę:
  – ma  problemy ze ssaniem ( zapomina o oddychaniu lub krztusi się pokarmem )
  – nie lubi dotykania twarzy, broni się przed wprowadzeniem butelki albo smoczka, ma wygórowany odruch wymiotny
  – ma obronność dotykową – nie lubi mycia głowy, kąpieli, dotykania, przytulania
  –  wystąpiły komplikacje okołoporodowe
  – jeżeli pojawi się  coś co Cię zaniepokoiło 😉
 2. Dziecko:
  – nie toleruje wielu pokarmów / je tylko papki
  – wymiotuje , kiedy wprowadzasz pokarmy o gęstszej konsystencji
  – zachłystuje się przy jedzeniu
  – nie potrafi pić z kubeczka , przez słomkę
  – ma często otwarte usta , dużo się ślini
  – wydaje mało dźwięków, nie interesuje się Twoją twarzą
  – nie reaguje na imię, nie interesuje się dźwiękami, nie skupia wzroku na obrazkach
  – nie mówi