Dr Artur Bogacz szkolenie laryngologiczne rozpoczął w Klinice Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza w Bydgoszczy. Od początku swojej pracy szkolił się pod kierunkiem wybitnych specjalistów
w zakresie otolaryngologii i otoneurologii. Zdobył w tym czasie unikalną wiedzę i doświadczenie, które zaowocowały ukierunkowaniem jego zainteresowań na schorzenia błędnika oraz zaburzenia równowagi i szumy uszne. Poza opieką nad chorymi w Klinice Otolaryngologii Pan Doktor prowadzi badania naukowe, uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach oraz jest autorem publikacji i doniesień zjazdowych.
Poza diagnostyką i leczeniem chorób z zakresu otoneurologii Pan Doktor prowadzi terapię:
– chorób nosa i zatok
– chorób uszu
– chorób jamy ustnej, gardła i krtani
– chorób ślinianek
– chorób nowotworowych narządów głowy i szyi

W swojej praktyce lekarskiej diagnozuje i leczy dorosłych i dzieci w
każdym wieku.