karolina dulęba pediatraAbsolwentka wydziału lekarskiego Collegium Medicum im. L. Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Specjalista w dziedzinie pediatrii oraz chorób zakaźnych. Zajmuje się leczeniem i profilaktyką chorób z zakresu pediatrii ogólnej i chorób zakaźnych wieku rozwojowego (choroby wątroby, choroby odzwierzęce, zakażenia wrodzone). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Nieprzerwanie podnosi swoje kwalifikacje z zakresu pediatrii i chorób zakaźnych uczestnicząc w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych oraz kursach i warsztatach. Jest autorką i współautorką wielu pełnotekstowych artykułów oraz doniesień w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Konsultacje:
Konsultacja chorób zakaźnych – 180 zł
Konsultacja pediatryczna – 150 zł