klinika@clinicderm.pl / tel. 570 999 500

Pediatria

Pediatra - Centrum Medyczne Clinic Derm w Bydgoszczy

PEDIATRA

Dr n. med. Karolina Dulęba – Pediatra, specjalista chorób zakaźnych

Dr n. med. Karolina Dulęba jest specjalistą zajmującym się rozpoznawaniem i leczeniem chorób dziecięcych, zakażeń wrodzonych i chorób zakaźnych wieku rozwojowego od pierwszych chwil życia dziecka aż do osiągnięcia przez nie dorosłości.

Specjalista w zakresie rozpoznania, diagnozowania chorób zakaźnych:

 • Borelioza z Lyme
 • Choroba dłoni, stóp i jamy ustnej
 • Choroby enterowirusowe
 • Cytomegalia u dzieci
 • Giardioza (lamblioza)
 • Krztusiec (koklusz) u dziecka
 • Gorączka trzydniowa (rumień nagły, tzw. szósta choroba)
 • Mononukleoza zakaźna
 • Odkleszczowe zapalenie mózgu
 • Odra
 • Opryszczka u dzieci
 • Ospa wietrzna
 • Rumień zakaźny (tzw. piąta choroba, ang. fifth disease)
 • Różyczka
 • Szkarlatyna (płonica)
 • Tężec
 • Toksoplazmoza u dzieci
 • Świerzb
 • Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)
 • Wszawica u dzieci
 • Zarażenia pasożytami (robaczyce)

Podczas konsultacji przeprowadzone są badania przedmiotowe, podmiotowe i czynnościowe u dzieci i młodzieży w zakresie chorób przewlekłych, infekcyjnych oraz urazów;

 • przeprowadzanie bilansów rozwoju dziecka
 • kwalifikowanie do szczepień ochronnych;
 • leczenie metodami niechirurgicznymi schorzeń ostrych i przewlekłych;
 • kierowanie do specjalistów na badania dodatkowe;
 • kierowanie na badania laboratoryjne i interpretacja wyników analiz;

KIEDY NALEŻY UDAĆ SIĘ DO PEDIATRY?

Do pediatry idziemy, kiedy:

 • dziecko ma objawy infekcji, podejrzewamy chorobę przewlekłą lub przy stwierdzonej chorobie przewlekłej stan dziecka uległ pogorszeniu;
 • zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy w rozwoju niemowlęcia, asymetrię ciała lub zakłócenia w działaniu organizmu dziecka;
 • niemowlę cierpi na uporczywe kolki, wykazuje objawy nietolerancji pokarmowych, na skórze pojawiają się zmiany;
 • dziecko zakończyło antybiotykoterapię;
 • pojawiły się symptomy uczulenia/alergii;
 • zauważamy u dziecka zmiany w osobowości, zachowaniu, szczególnie w połączeniu z niepokojącymi fizycznymi zmianami w ciele;
 • dziecku potrzebne jest zwolnienie zajęć szkolnych lub ze względu na stan zdrowia nie może ono uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego;
 • potrzebne jest skierowanie do lekarza innej dziedziny medycyny;
 • po zastosowanych lekach stan zdrowia nie uległ poprawie lub nawet się pogorszył.

JAK CZĘSTO NALEŻY ODWIEDZAĆ PEDIATRĘ?

Z pediatrą najczęściej spotykamy się w okresie niemowlęcym dziecka. Odwiedzamy go zgodnie z harmonogramem wizyt kontrolnych i kwalifikujących do szczepienia wyznaczanych przez lekarza. Zawsze przychodzimy na wizyty kontrolne po zakończonym leczeniu antybiotykami. Wizyty będę częstsze, jeśli stan dziecka w chorobie przewlekłej albo infekcyjnej ulega pogorszeniu.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY U PEDIATRY?

Zabieramy posiadaną dokumentację medyczną, a rodzice noworodków i niemowląt przynoszą też kartę przebiegu ciąży i porodu. Jeśli pacjentem jest niemowlę, warto zabrać ze sobą dodatkową pieluszkę, butelkę z pokarmem, smoczek i ulubioną lub całkowicie nową zabawkę, aby maluchowi zająć uwagę podczas oczekiwania na badanie lub w trakcie samego badania.

Nasi specjaliści

Konsultacje - Cennik

 • Konsultacja pediatryczna – 150 zł
 • Konsultacja chorób zakaźnych – 150 zł

Rejestracja

ul. Kołobrzeska 15, 85-704 Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

570 999 500

klinika@cliniderm.pl

Centrum Medyczne - Godziny otwarcia

Dzisiaj : Otwarte07:00-21:00

 poniedziałek07:00-21:00

 wtorek07:00-21:00

 środa07:00-21:00

 czwartek07:00-21:00

 piątek07:00-21:00

 sobota09:00-16:00Rejestracja telefoniczna

 niedzielaRejestracja telefoniczna

Regularne godziny otwarcia kliniki 9:00-18:00, po wcześniejszych rejestracjach Centrum Medyczne otwarte jest w soboty, a od pon. do pt. w godz. 07:00-21:00
Szanowni Pacjenci

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Clinic Derm z siedzibą przy ul KOŁOBRZESKIEJ 15 w Bydgoszczy.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem mailowym:klinika@clinicderm.pl lub wysyłając korespondencję na adres Centrum Medyczne Clinic Derm Aleksandra Rudzka ul Kołobrzeska 15 ,85-704 Bydgoszcz.

Większość danych podajecie Państwo samodzielnie. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, preferencjach seksualnych. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

Celem przetwarzania Państwa danych jest:

- ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozp. MZ)

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)

- realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta

- kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do  świadczenia, odbiór wyników) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami)

- dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust 1 lit c – art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości

- marketingu bezpośredniego produktów własnych w szczególności przesyłania Państwu ofert, informacji o produktach, promocjach – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO)

- tworzenia zestawień, analiz na nasze potrzeby wewnętrzne a w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO);

Państwa dane będą przekazywane:

- innym podmiotom leczniczym współpracującym z Centrum Medycznym Clinic Derm z siedzibą przy ul Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy w celu zapewnienia ciągłości leczenia.

- dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego)

- dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym)

- osobom upoważnionym przez Państwa

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

Korzystanie z usług Centrum Medycznego Clinic Derm jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Państwa tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.

Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Państwa danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.

Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony personelu Centrum Medycznego Clinic Derm , w celu odwołania wizyty tym trybem (sms, mail).

Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia (ale nie w sytuacji kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym), ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Powołując się na zapisy art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta informujemy, że w Centrum Medycznym Clinic Derm. wprowadzono ograniczenia w realizacji praw osób, wynikających z art. 17, 18, 20 i 21 RODO w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy aby skontaktowali się Państwo z nami mailowo: iod@clinicderm.pl lub wysyłając wniosek na adres siedziby Centrum Medyczne Clinic Derm.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.