klinika@clinicderm.pl / tel. 570 999 500

KONSULTACJE

Konsultacje przeprowadzane w Centrum Medycznym Clinic Derm

 

 • Konsultacja alergologiczna

dr n. med. Joanna Pyrzyk – specjalista immunolog, alergolog, specjalista chorób wewnętrzych
lek. n. med. Julia Gawryjołek – Pediatra, Alergolog, Alergolog dziecięcy

 • Konsultacja dermatologiczna

lek. n. med. Adam Cichewicz – Lekarz medycyny estetycznej, specjalista dermatologii i wenerologii
lek. n. med. Czanita Cieścińska – Lekarz medycyny estetycznej, specjalista dermatologii i wenerologii
lek. n. med. Anna Niezgoda – Lekarz medycyny estetycznej, specjalista dermatologii

 • Konsultacja chirurgiczna

dr. n. med. Maciej Świtoński – Specjalista chirurgii ogólnej
lek. n. med. Mikołaj Pernak – Specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z Chirurgii plastycznej, Lekarz medycyny estetycznej
dr. n. med. Cezary Hałat – Specjalista chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej

 • Konsultacja w zakresie chorób zakaźnych

dr n. med. Karolina Dulęba – Specjalista chorób zakaźnych, Pediatra
dr n. med. Paweł Rajewski – Hepatolog , Specjalista chorób wewnętrznych , Specjalista chorób zakaźnych

 • Hepatolog, Specjalista chorób wewnętrznych

dr n. med. Paweł Rajewski – Hepatolog , Specjalista chorób wewnętrznych , Specjalista chorób zakaźnych

 • Konsultacja laryngologiczna
 • Konsultacja neurologiczna

lek. med. Danuta Kunicka-Hryncewicz

 • Konsultacja ortopedyczna

dr n. med. Łukasz Paczesny – Ortopeda
dr n. med. Kamil Graboń – Ortopeda dziecięcy
lek. n. med. Łukasz Michalski – Ortopeda
lek. n. med. Jacek Stankiewicz – Ortopeda
lek. n. med. Miron Termanowski – Ortopeda
lek. n. med. Jan Zabrzyński – Ortopeda

 • Konsultacja Dietetyczna – Dietetyk Kliniczny

dr n. med. Martyna Rekowska – Dyplomowany dietetyk, dietetyk dziecięcy

 • Konsultacja anestezjologiczna/ wlewy dożylne

lek. n. med. Przemysław Słomkowski

 • Konsultacja urologiczna

dr n. med. Michał Bryczkowski – Specjalista urolog, Fellow of European Board of Urology

 • Konsultacja pediatryczna

dr n. med. Karolina Dulęba – Pediatra
lek. n. med. Julia Gawryjołek – Pediatra, Alergolog, Alergolog dziecięcy

 • Konsultacja psychiatryczna

Lek. med. Magdalena Gnyś-Marcinkowska – Psychiatria dorosłych

 • Konsultacja kosmetologiczna – bezpłatna

mgr kosmetolog Małgorzata Hillemann-Krysińska

 • Badanie USG

USG – w zakresie ortopedii
USG – w zakresie urologii

Cennik konsultacji

Konsultacje alergologiczne120 - 150 zł
Konsultacje chirurgiczne150 zł
Konsultacja w zakresie chorób zakaźnych150 - 180 zł
Konsultacje dermatologiczne 120 - 150 zł
Konsultacje laryngologiczne150 zł
Konsultacje neurologiczne 150 zł
Konsultacje ortopedyczne200 zł
Konsultacja pediatryczna150 zł
Konsultacje psychiatryczne160 zł
Konsultacje kosmetologicznebezpłatne
Badanie USGcena ustalana podczas rejestracji

 

Formularz zapytania o cenę zabiegu:

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Jesli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych osobowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia osobiście naszej kliniki w Bydgoszczy przy ul. Łabiszyńska 2 ( róg Szubińskiej)


  Rejestracja

  ul. Kołobrzeska 15, 85-704 Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

  570 999 500

  klinika@cliniderm.pl

  Centrum Medyczne - Godziny otwarcia

  Dzisiaj : Otwarte07:00-21:00

   poniedziałek07:00-21:00

   wtorek07:00-21:00

   środa07:00-21:00

   czwartek07:00-21:00

   piątek07:00-21:00

   sobota09:00-16:00Rejestracja telefoniczna

   niedzielaRejestracja telefoniczna

  Regularne godziny otwarcia kliniki 9:00-18:00, po wcześniejszych rejestracjach Centrum Medyczne otwarte jest w soboty, a od pon. do pt. w godz. 07:00-21:00
  Szanowni Pacjenci

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Clinic Derm z siedzibą przy ul KOŁOBRZESKIEJ 15 w Bydgoszczy.

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem mailowym:klinika@clinicderm.pl lub wysyłając korespondencję na adres Centrum Medyczne Clinic Derm Aleksandra Rudzka ul Kołobrzeska 15 ,85-704 Bydgoszcz.

  Większość danych podajecie Państwo samodzielnie. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, preferencjach seksualnych. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

  Celem przetwarzania Państwa danych jest:

  - ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozp. MZ)

  - prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)

  - realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta

  - kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do  świadczenia, odbiór wyników) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami)

  - dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust 1 lit c – art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości

  - marketingu bezpośredniego produktów własnych w szczególności przesyłania Państwu ofert, informacji o produktach, promocjach – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO)

  - tworzenia zestawień, analiz na nasze potrzeby wewnętrzne a w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO);

  Państwa dane będą przekazywane:

  - innym podmiotom leczniczym współpracującym z Centrum Medycznym Clinic Derm z siedzibą przy ul Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy w celu zapewnienia ciągłości leczenia.

  - dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego)

  - dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym)

  - osobom upoważnionym przez Państwa

  Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

  Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.

  Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

  Korzystanie z usług Centrum Medycznego Clinic Derm jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Państwa tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.

  Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Państwa danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.

  Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony personelu Centrum Medycznego Clinic Derm , w celu odwołania wizyty tym trybem (sms, mail).

  Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia (ale nie w sytuacji kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym), ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

  Powołując się na zapisy art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta informujemy, że w Centrum Medycznym Clinic Derm. wprowadzono ograniczenia w realizacji praw osób, wynikających z art. 17, 18, 20 i 21 RODO w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

  Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy aby skontaktowali się Państwo z nami mailowo: iod@clinicderm.pl lub wysyłając wniosek na adres siedziby Centrum Medyczne Clinic Derm.

  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.