klinika@clinicderm.pl / tel. 570 999 500

Immunologia kliniczna

Immunolog kliniczny

Dr n.med. Joanna Kołodziejczyk-Pyrzyk

Immunologia jest szybko rozwijającą się dziedziną medycyny zajmującą się funkcjonowaniem układu odpornościowego oraz jego zaburzeniami. Układ odpornościowy jest bardzo złożonym systemem pozwalającym na sprawne i precyzyjne rozpoznawanie drobnoustrojów (wirusów, bakterii, grzybów, pasożytów) oraz ich skuteczne niszczenie. Ma również zdolność wytwarzania pamięci immunologicznej co chroni nas przed ponownym zachorowaniem na infekcję wywołaną przez spotkany już wcześniej drobnoustrój.

Nieprawidłowo funkcjonujący układ immunologiczny może prowadzić do rozwoju niekorzystnych skutków dla organizmu:

  • autoimmunizacji – niewłaściwej nadmiernej odpowiedzi immunologicznej na własne antygeny, spowodowane przez brak rozpoznawania obcych od własnych tkanek
  • nadwrażliwości (alergii) – nadmiernej odpowiedzi immunologicznej na nieszkodliwe antygeny (tzw. alergeny), np. pokarmowe, wziewne, kontaktowe
  • niedoborów immunologicznych – niedostatecznej odpowiedzi immunologicznej na zakażenia co wiąże się z częstszym zachorowaniem na infekcje.

Grupy pacjentów:

1. Pacjenci z podejrzeniem zaburzeń odporności – nawracające infekcje górnych (zatok, nosa, uszu, gardła, migdałków, krtani) i dolnych dróg oddechowych (tchawicy, oskrzeli, płuc), dróg moczowych, przewodu pokarmowego, nawracające infekcje grzybicze jamy ustnej, pochwy, skóry, przedłużające się infekcje trudne do leczenia, koniczność częstego stosowania antybiotyków, ropnie skóry lub narządowe, przebyte poważne infekcje tj sepsa (posocznica), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie kości, trudności w gojeniu się ran, wywiad rodzinny obciążony niedoborami odporności.
Ocena podstawowych parametrów funkcjonowania układu odpornościowego, kwalifikacja do dodatkowych szczepień ochronnych.
2. Pacjenci ze schorzeniami autoimmunizacyjnymi – konsultacje i diagnostyka – choroba autoimmunologiczna tarczycy – Hashimoto, celiakia, niedobór witaminy B12, cytopenie autoimmunologiczne, bielactwo, łysienie całkowite, choroby układowe tkanki łącznej – toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów
3. Pacjentki z niepłodnością – diagnostyka przyczyn immunologicznych niepłodności, nawracające poronienia – zespół antyfosfolipidowy, trombofilie, hiperhomocysteinemia
4. Pacjenci z zespołem przewlekłego zmęczenia

Nasi specjaliści

Konsultacje - Cennik

  • Pierwsza konsultacja immunologiczna – 200 zł
  • Kolejna konsultacja immunologiczna – 200 zł

Rejestracja

ul. Kołobrzeska 15, 85-704 Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

570 999 500

klinika@cliniderm.pl

Centrum Medyczne - Godziny otwarcia

Dzisiaj : Otwarte07:00-21:00

 poniedziałek07:00-21:00

 wtorek07:00-21:00

 środa07:00-21:00

 czwartek07:00-21:00

 piątek07:00-21:00

 sobota09:00-16:00Rejestracja telefoniczna

 niedzielaRejestracja telefoniczna

Regularne godziny otwarcia kliniki 9:00-18:00, po wcześniejszych rejestracjach Centrum Medyczne otwarte jest w soboty, a od pon. do pt. w godz. 07:00-21:00
Szanowni Pacjenci

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Clinic Derm z siedzibą przy ul KOŁOBRZESKIEJ 15 w Bydgoszczy.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem mailowym:klinika@clinicderm.pl lub wysyłając korespondencję na adres Centrum Medyczne Clinic Derm Aleksandra Rudzka ul Kołobrzeska 15 ,85-704 Bydgoszcz.

Większość danych podajecie Państwo samodzielnie. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, preferencjach seksualnych. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

Celem przetwarzania Państwa danych jest:

- ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozp. MZ)

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)

- realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta

- kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do  świadczenia, odbiór wyników) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami)

- dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust 1 lit c – art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości

- marketingu bezpośredniego produktów własnych w szczególności przesyłania Państwu ofert, informacji o produktach, promocjach – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO)

- tworzenia zestawień, analiz na nasze potrzeby wewnętrzne a w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO);

Państwa dane będą przekazywane:

- innym podmiotom leczniczym współpracującym z Centrum Medycznym Clinic Derm z siedzibą przy ul Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy w celu zapewnienia ciągłości leczenia.

- dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego)

- dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym)

- osobom upoważnionym przez Państwa

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

Korzystanie z usług Centrum Medycznego Clinic Derm jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Państwa tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.

Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Państwa danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.

Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony personelu Centrum Medycznego Clinic Derm , w celu odwołania wizyty tym trybem (sms, mail).

Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia (ale nie w sytuacji kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym), ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Powołując się na zapisy art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta informujemy, że w Centrum Medycznym Clinic Derm. wprowadzono ograniczenia w realizacji praw osób, wynikających z art. 17, 18, 20 i 21 RODO w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy aby skontaktowali się Państwo z nami mailowo: iod@clinicderm.pl lub wysyłając wniosek na adres siedziby Centrum Medyczne Clinic Derm.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.