klinika@clinicderm.pl / tel. 570 999 500

Dietetyk kliniczny

Dietetyk kliniczny - Centrum Medyczne Clinic Derm w Bydgoszczy

KONSULTACJE DIETETYCZNE

DIETETYK KLINICZNY DR N. MED. MARTYNA REKOWSKA

W Centrum Medycznym Clinic Derm w Bydgoszczy dr n. med. Martyna Rekowska udziela konsultacji dietetycznych dla dzieci oraz ich opiekunów. Zakres konsultacji obejmuje leczenie dietetyczne niemowląt, dzieci i młodzieży. Porady związane są z szeroko pojętym odżywianiem w okresie niemowlęcia, jak również u dzieci z brakiem przyrostu masy, odchudzaniem, zdrowym odżywianiem, żywieniem w chorobach dietozależnych. Poradzimy jak w dobie dzisiejszych reklam produktów żywieniowych wybrać te najzdrowsze oraz budujące nawyki żywieniowe już na całe życie.

Pierwsza wizyta obejmuje:

 • wywiad chorobowy i żywieniowy,
 • ocenę stanu odżywienia,
 • analizę dotychczasowego sposobu żywienia z omówieniem,
 • ustalenie i omówienie celu oraz planu współpracy,
 • wstępne zalecenia dietetyczne.

Kolejne wizyty obejmują:

 • omówienie indywidualnego planu żywieniowego, wydanie szczegółowych zaleceń dietetycznych w formie pisemnej,
 • edukację żywieniową,
 • monitorowanie rezultatów interwencji żywieniowej,
 • przygotowanie indywidualnych jadłospisów z przepisami (na życzenie).

Konsultacje dietetyczne dzieci

Podczas pierwszej wizyty w gabinecie z rodzicem pacjenta zostanie zebrany dokładny wywiad żywieniowego i chorobowy dotyczący dziecka. Analizie poddany zostanie dotychczasowy sposób żywienia oraz zwyczajowy jadłospis (na podstawie wypełnionego przez opiekuna dziecka dziennika żywienia). Będzie to podstawą do przygotowania pierwszych, ogólnych zaleceń dietetycznych, które stanowić będą wyjściową do dalszej modyfikacji żywienia.

Następne wizyty obejmować będą szczegółowe omówienie z opiekunem dziecka planu żywieniowego oraz monitorowanie oczekiwanych efektów. Wydane i omówione zostaną również szczegółowe zalecenia dietetyczne, przygotowane dla każdego z pacjentów indywidualnie, wedle jego potrzeb. Kolejne wizyty kontrolne umawiane będą w zależności od potrzeb pacjenta oraz wyznaczonego celu interwencji dietetycznej.

Zalecenia dietetyczne ustalane są indywidualnie w oparciu o szczegółowy wywiad żywieniowy, chorobowy i potrzeby małego pacjenta.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty w gabinecie dietetycznym?

Na pierwszą wizytę u dietetyka należy zabrać ze sobą:

 • dokumentację medyczną dziecka wraz z wynikami wykonanych badań,
 • spis podawanych leków i/lub suplementów diety (łącznie z ulotkami informacyjnymi),
 • starannie wypełniony dziennik żywienia dziecka z minimum dwóch dni w tygodniu oraz jednego dnia weekendowego

Plik do pobrania:

Nasi specjaliści

Rejestracja

ul. Kołobrzeska 15, 85-704 Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

570 999 500

klinika@cliniderm.pl

Centrum Medyczne - Godziny otwarcia

Dzisiaj : Otwarte07:00-21:00

 poniedziałek07:00-21:00

 wtorek07:00-21:00

 środa07:00-21:00

 czwartek07:00-21:00

 piątek07:00-21:00

 sobota09:00-16:00Rejestracja telefoniczna

 niedzielaRejestracja telefoniczna

Regularne godziny otwarcia kliniki 9:00-18:00, po wcześniejszych rejestracjach Centrum Medyczne otwarte jest w soboty, a od pon. do pt. w godz. 07:00-21:00

Konsultacje - Cennik

 • Pierwsza wizyta – 200 zł
 • Kolejne wizyty – 150 zł
Na życzenie:

 • Indywidualny jadłospis 7-dniowy 200 zł
 • Indywidualny jadłospis 14-dniowy 300 zł
Czas oczekiwania na jadłospis wynosi 7-14 dni.
Szanowni Pacjenci

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Clinic Derm z siedzibą przy ul KOŁOBRZESKIEJ 15 w Bydgoszczy.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem mailowym:klinika@clinicderm.pl lub wysyłając korespondencję na adres Centrum Medyczne Clinic Derm Aleksandra Rudzka ul Kołobrzeska 15 ,85-704 Bydgoszcz.

Większość danych podajecie Państwo samodzielnie. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, preferencjach seksualnych. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

Celem przetwarzania Państwa danych jest:

- ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozp. MZ)

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)

- realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta

- kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do  świadczenia, odbiór wyników) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami)

- dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust 1 lit c – art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości

- marketingu bezpośredniego produktów własnych w szczególności przesyłania Państwu ofert, informacji o produktach, promocjach – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO)

- tworzenia zestawień, analiz na nasze potrzeby wewnętrzne a w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO);

Państwa dane będą przekazywane:

- innym podmiotom leczniczym współpracującym z Centrum Medycznym Clinic Derm z siedzibą przy ul Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy w celu zapewnienia ciągłości leczenia.

- dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego)

- dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym)

- osobom upoważnionym przez Państwa

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

Korzystanie z usług Centrum Medycznego Clinic Derm jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Państwa tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.

Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Państwa danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.

Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony personelu Centrum Medycznego Clinic Derm , w celu odwołania wizyty tym trybem (sms, mail).

Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia (ale nie w sytuacji kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym), ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Powołując się na zapisy art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta informujemy, że w Centrum Medycznym Clinic Derm. wprowadzono ograniczenia w realizacji praw osób, wynikających z art. 17, 18, 20 i 21 RODO w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy aby skontaktowali się Państwo z nami mailowo: iod@clinicderm.pl lub wysyłając wniosek na adres siedziby Centrum Medyczne Clinic Derm.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.