klinika@clinicderm.pl / tel. 570 999 500

Hemoroidy

Hemoroidy – Choroba guzków krwawniczych

Choroba guzków krwawniczych inaczej nazywanych hemoroidami, to jeden z najczęstszych problemów proktologicznych zgłaszanych przez chorych. Bardzo często guzki krwawnicze nazywane są też niewłaściwie żylakami odbytu. Guzek krwawniczy nie jest jedynie naczyniem żylnym a zatem nie może być żylakiem. Jest to skupisko połączeń tętniczo – żylnych tworzących strukturę guzka, fizjologicznie zlokalizowaną w kanale odbytu. Jest to całkowicie prawidłowa struktura budująca tę okolicę naszego ciała. Fizjologicznie powstają trzy kolumny guzków krwawniczych. Jak sama nazwa wskazuje mają one tendencję do epizodycznych krwawień. Jeśli zdarza się to raz na kilka miesięcy, gdy po oddaniu stolca na papierze toaletowym pojawi się ślad krwi, to nie można uznać tego wydarzenia za chorobę hemoroidalną. Jednak krwawienia z guzków krwawniczych mogą przybrać na sile i wówczas krew jest widoczna również w muszli sedesowej, gdy po akcie defekacji kapie do jej wnętrza. Hemoroid, który jest źródłem takiego krwawienia wygląda jak nasączona krwią gąbka. Krew wypływa z takiego guzka krwawniczego nawet po nieznacznym jego mechanicznym podrażnieniu. Bardzo często guzek jest powiększony i łatwo wypada poza szparę odbytu. Bywa, że krwawienia są na tyle obfite, iż stają się przyczyną niedokrwistości.

Tak zmienione hemoroidy wymagają interwencji chirurga.

Leczenie żylaków odbytu metodą Barrona

Najpopularniejszą metodą likwidacji zmienionych chorobowo guzków krwawniczych okazała się metoda zaproponowana przez amerykańskiego chirurga Jamesa Barrona w 1963 roku. Polega ona na zaciągnięciu do specjalnego narzędzia ssącego guzka krwawniczego i założeniu u jego podstawy opaski gumowej (RBL – Rubber band ligation). Opaska ta zaciska naczynia doprowadzające krew do guzka krwawniczego, co w efekcie przyczynia się do jego martwicy. Po 4 – 5 dniach zmieniony martwiczo guzek sam odpada. Obecnie oryginalną metodę Barrona uzupełniamy zamrażaniem zaopaskowanego guzka krwawniczego, co powoduje jego szybszą martwicę i szybszą samoamputację. Zabieg jest bezbolesny, gdyż hemoroidy nie są unerwione czuciowo. Nie wymaga on również specjalnego przygotowania.

Po odpadnięciu guzka konieczna jest wizyta kontrolna.

Lekarz podczas badania chorego ocenia stopień zagojenia rany w kanale odbytu poprzez badanie per rectum, czyli badanie palcem przez odbyt. Należy podkreślić, że na jednej sesji zabiegowej wykonuje się likwidację jednego guzka krwawniczego. O ile okaże się to konieczne, kolejny zabieg Baarona można wykonać po ok. 4 tygodniach od poprzedniej ingerencji. Jest to uwarunkowane koniecznością zagojenia się rany po samoamputacji guzka, ustąpieniu pozabiegowego stanu zapalnego i odbudowy błony śluzowej w kanale odbytu, co stworzy warunki do kolejnych zabiegów. Po założeniu gumki u podstawy guzka krwawniczego chory może podejmować aktywność zawodową zgodną z aktywnością sprzed zabiegu.

Opaskowanie guzków krwawniczych metodą Barrona na stałe weszło do kanonów proktologii ze względu na niski stopień inwazyjności, wysoką efektywność (ponad 80% skuteczności), niskim ryzykiem powikłań (3%) i bardzo dobrym tolerowaniem tej procedury przez chorych.

Kolonoskopia

Należy podkreślić, że rozpoznanie krwawienia z guzków krwawniczych nie zwalnia od wykonania pełnej diagnostyki endoskopowej jelita grubego, czyli nie zwalnia od wykonania kolonoskopii.

Nasi specjaliści

Dr n. med. Maciej Świtoński

Dr n. med. Maciej Świtoński

Dermatochirurg, Specjalista chirurgii ogólnej

Konsultacje - Cennik

  • Konsultacja – tel. 570 999 500

Rejestracja

ul. Kołobrzeska 15, 85-704 Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

570 999 500

klinika@cliniderm.pl

Centrum Medyczne - Godziny otwarcia

Dzisiaj : Otwarte07:00-21:00

 poniedziałek07:00-21:00

 wtorek07:00-21:00

 środa07:00-21:00

 czwartek07:00-21:00

 piątek07:00-21:00

 sobota09:00-16:00Rejestracja telefoniczna

 niedzielaRejestracja telefoniczna

Regularne godziny otwarcia kliniki 9:00-18:00, po wcześniejszych rejestracjach Centrum Medyczne otwarte jest w soboty, a od pon. do pt. w godz. 07:00-21:00
Szanowni Pacjenci

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Clinic Derm z siedzibą przy ul KOŁOBRZESKIEJ 15 w Bydgoszczy.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem mailowym:klinika@clinicderm.pl lub wysyłając korespondencję na adres Centrum Medyczne Clinic Derm Aleksandra Rudzka ul Kołobrzeska 15 ,85-704 Bydgoszcz.

Większość danych podajecie Państwo samodzielnie. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, preferencjach seksualnych. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

Celem przetwarzania Państwa danych jest:

- ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozp. MZ)

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)

- realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta

- kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do  świadczenia, odbiór wyników) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami)

- dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust 1 lit c – art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości

- marketingu bezpośredniego produktów własnych w szczególności przesyłania Państwu ofert, informacji o produktach, promocjach – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO)

- tworzenia zestawień, analiz na nasze potrzeby wewnętrzne a w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO);

Państwa dane będą przekazywane:

- innym podmiotom leczniczym współpracującym z Centrum Medycznym Clinic Derm z siedzibą przy ul Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy w celu zapewnienia ciągłości leczenia.

- dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego)

- dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym)

- osobom upoważnionym przez Państwa

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

Korzystanie z usług Centrum Medycznego Clinic Derm jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Państwa tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.

Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Państwa danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.

Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony personelu Centrum Medycznego Clinic Derm , w celu odwołania wizyty tym trybem (sms, mail).

Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia (ale nie w sytuacji kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym), ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Powołując się na zapisy art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta informujemy, że w Centrum Medycznym Clinic Derm. wprowadzono ograniczenia w realizacji praw osób, wynikających z art. 17, 18, 20 i 21 RODO w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy aby skontaktowali się Państwo z nami mailowo: iod@clinicderm.pl lub wysyłając wniosek na adres siedziby Centrum Medyczne Clinic Derm.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.