klinika@clinicderm.pl / tel. 570 999 500

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci

Alergolog dziecięcy - Centrum Medyczne Clinic Derm w Bydgoszczy

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci

Lek. n. med. Julia Gawryjołek – Pediatra

W Poradni Alergologicznej dla Dzieci prowadzone są konsultacje w zakresie:

 • alergii pokarmowej i wziewnej,
 • atopowego zapalenia skóry,
 • alergicznego zapalenia jelit,
 • astmy,
 • alergicznego nieżytu nosa.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz badania przedmiotowego, lekarz ustala wskazania do przeprowadzenia dalszej diagnostyki – oznaczenia swoistych IgE w surowicy dla alergenów pokarmowych i/lub wziewnych oraz wykonania punktowych testów skórnych z alergenami wziewnymi i/lub pokarmowymi. Następnie wyniki przeprowadzonych badań są interpretowane w ciągłości z obrazem klinicznym. Lekarz udziela informacji na temat sposobu pielęgnacji skóry, stosowania leków wziewnych lub prowadzenia diety eliminacyjnej.

Kiedy należy udać się do alergologa dziecięcego?

Do alergologa dziecięcego udajemy się, kiedy u pacjenta:

 • występują reakcje nadwrażliwości na wprowadzane nowe pokarmy lub kiedy nadwrażliwość pojawia się po kontakcie z określonym czynnikiem uczulającym (alergenami mogą być np. leki, pyłki roślin, sierść zwierzą, roztocza, kurz, promieniowanie słoneczne, składniki kosmetyków,
 • pojawia się rozdrażnienie, niepokój,
 • obserwuje się odruch drapania się, występują kolki, malec nie chce jeść, silnie i często ulewa lub wymiotuje,
 • okresowo na skórze pojawia się wysypka lub/i opuchlizna na twarzy/ciele,
 • migdały są powiększone i występują trudności w przełykaniu pokarmów, choć dziecko nie wykazuje innych objawów chorobowych,
 • pojawia się niedająca się obniżyć gorączka (najczęściej po zażyciu leków, np. biseptolu).

Jak przygotować się do wizyty u alergologa dziecięcego?

Alergie i nietolerancje są u dzieci bardzo częste. Z racji tego, że mali pacjenci często nie potrafią jeszcze mówić, dla alergologa dziecięcego wszelkie informacje na temat diety, zachowań malca, spostrzeżenia rodziców/opiekunów (nawet jeśli wydają się one błahe), opis reakcji dziecka np. na stosowane pieluszki jednorazowe, itd. mogą okazać się ważnymi wskazówkami naprowadzającymi na przyczynę nadwrażliwości.

Na pierwszą wizytę przynosimy:

 • dokumentację medyczną dziecka (w tym dotyczącą przebiegu ciąży),
 • dzienniczek z zanotowanymi informacjami o objawach, menu i reakcjach dziecka,
 • listę leków, które dziecko przyjmuje stale, okresowo lub incydentalnie, preparatów witaminowych podawanych w ostatnim czasie, stosowanych maści, żeli i innych środków farmaceutycznych,
 • spis proszków, płynów do płukania tkanin, kosmetyków do ciała i higieny oraz rodzajów stosowanych pieluszek jednorazowych,
 • listę pytań do alergologa dziecięcego.

Nasi specjaliści

Konsultacje - Cennik

 • Pierwsza konsultacja alergologiczna – 150zł
 • Kolejna konsultacja alergologiczna – 120 zł
 • Konsultacja pediatryczna – 150zł

Rejestracja

ul. Kołobrzeska 15, 85-704 Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

570 999 500

klinika@cliniderm.pl

Centrum Medyczne - Godziny otwarcia

Dzisiaj : Otwarte07:00-21:00

 poniedziałek07:00-21:00

 wtorek07:00-21:00

 środa07:00-21:00

 czwartek07:00-21:00

 piątek07:00-21:00

 sobota09:00-16:00Rejestracja telefoniczna

 niedzielaRejestracja telefoniczna

Regularne godziny otwarcia kliniki 9:00-18:00, po wcześniejszych rejestracjach Centrum Medyczne otwarte jest w soboty, a od pon. do pt. w godz. 07:00-21:00
Szanowni Pacjenci

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Clinic Derm z siedzibą przy ul KOŁOBRZESKIEJ 15 w Bydgoszczy.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem mailowym:klinika@clinicderm.pl lub wysyłając korespondencję na adres Centrum Medyczne Clinic Derm Aleksandra Rudzka ul Kołobrzeska 15 ,85-704 Bydgoszcz.

Większość danych podajecie Państwo samodzielnie. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, preferencjach seksualnych. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

Celem przetwarzania Państwa danych jest:

- ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozp. MZ)

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)

- realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta

- kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do  świadczenia, odbiór wyników) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami)

- dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust 1 lit c – art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości

- marketingu bezpośredniego produktów własnych w szczególności przesyłania Państwu ofert, informacji o produktach, promocjach – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO)

- tworzenia zestawień, analiz na nasze potrzeby wewnętrzne a w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO);

Państwa dane będą przekazywane:

- innym podmiotom leczniczym współpracującym z Centrum Medycznym Clinic Derm z siedzibą przy ul Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy w celu zapewnienia ciągłości leczenia.

- dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego)

- dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym)

- osobom upoważnionym przez Państwa

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

Korzystanie z usług Centrum Medycznego Clinic Derm jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Państwa tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.

Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Państwa danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.

Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony personelu Centrum Medycznego Clinic Derm , w celu odwołania wizyty tym trybem (sms, mail).

Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia (ale nie w sytuacji kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym), ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Powołując się na zapisy art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta informujemy, że w Centrum Medycznym Clinic Derm. wprowadzono ograniczenia w realizacji praw osób, wynikających z art. 17, 18, 20 i 21 RODO w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy aby skontaktowali się Państwo z nami mailowo: iod@clinicderm.pl lub wysyłając wniosek na adres siedziby Centrum Medyczne Clinic Derm.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.