Dietetyk Martyna.RekowskaDyplomowany dietetyk, dietetyk dziecięcy, doktor nauk medycznych.

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2012 r. pracuje w Zespole Żywieniowym oraz Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, gdzie oprócz opieki nad pacjentami angażuje się również w pracę badawczą. W 2016 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim CM UMK i obroniła rozprawę doktorską „IgE-niezależna nadwrażliwość na pokarm u niemowląt karmionych wyłącznie piersią”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku dietetyka i studiów podyplomowych z dietetyki klinicznej.

Współautorka doniesień prezentowanych na międzynarodowych i krajowych zjazdach naukowych oraz publikacji w specjalistycznych czasopismach medycznych. Stale pogłębia swoją wiedzę z zakresu alergologii, gastroenterologii oraz żywienia klinicznego, biorąc czynny udział w licznych konferencjach naukowych, warsztatach oraz szkoleniach. Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, European Academy of Allergy and Clinical Immunology oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. Udziela porad z zakresu racjonalnego żywienia dzieci, planuje indywidualne żywienie w terapii oraz profilaktyce chorób dietozależnych.

Jej główny obszar zainteresowań medycznych stanowią gastroenterologia i alergologia dziecięca, ze szczególnym uwzględnieniem alergii na pokarmy. Specjalizuje się w prowadzeniu diet eliminacyjnych w nietolerancjach i alergiach pokarmowych. Zapewnia profesjonalną opiekę dietetyczną dzieciom z niedoborem masy ciała i/lub trudnościami w karmieniu. Oferuje także pomoc, m.in. pacjentom z nieswoistym zapaleniem jelit, celiakią, żywionym dojelitowo.

X