klinika@clinicderm.pl / tel. 570 999 500

Dr Magdalena Gnyś-Marcinkowska

Dr Magdalena Gnyś-Marcinkowska

Dr Magdalena Gnyś-Marcinkowska

Rejestracja

Przed wizytą należy dokonać telefonicznej lub mailowej rejestracji.

Poniedziałek09:00 -18:00

Wtorek09:00 -18:00

Środa09:00 -18:00

Czwartek09:00 -18:00

Piątek09:00 -18:00

SobotaZmknięte

NiedzielaZmknięte

Lek.med. Magdalena Gnyś-Marcinkowska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Studia medyczne ukończyła w roku 1995 z wyróżnieniem, uzyskując dyplom lekarza medycyny. W latach 1995-1996 odbyła staż w Szpitalu Miejskim im. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy. W latach 1996-2007 pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy przy ulicy Stawowej 1. W roku 1998 uzyskała pierwszy stopień specjalizacji z psychiatrii – egzamin specjalizacyjny zdany z wyróżnieniem. W roku 2003 zdała egzamin państwowy i uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. W latach 2001-2007 była lekarzem psychiatrą w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy. Od października 2007 podjęła zatrudnienie w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy. W latach 2007 do czerwca 2017 pełniła funkcję kierownika Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. Od lipca 2017 jest p.o. Zastępcy Dyrektora ds Medycznych koordynując pracę czterech poradni: Poradni Logopedycznej, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. Jest także członkiem zespołu Ośrodka Badań Klinicznych Clinsante. W czasie doskonalenia zawodowego uczestniczyła w szeregu konferencjach
naukowo-szkoleniowych, sympozjach, zjazdach psychiatrycznych a także licznych ankietach, programach edukacyjnych, badaniach, wykładach.
Dowodem na jej ciągły rozwój zawodowy jest posiadanie bardzo dużej ilości certyfikatów. W swojej pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych szczególnie depresji, zaburzeń lękowych, bezsenności, zaburzeń adaptacyjnych związanych ze stresem i czynnikami sytuacyjnymi.