klinika@clinicderm.pl / tel. 570 999 500

mgr Lilianna Borowicz – Lech

mgr Lilianna Borowicz – Lech

mgr Lilianna Borowicz – Lech

Rejestracja

Przed wizytą należy dokonać telefonicznej lub mailowej rejestracji.

Poniedziałek9:00 AM - 9:00 PM

Wtorek9:00 AM - 9:00 PM

Środa9:00 AM - 9:00 PM

Czwartek9:00 AM - 9:00 PM

Piątek9:00 AM - 9:00 PM

SobotaZmknięte

NiedzielaZmknięte

  1. Badanie metodą Prechtla –  Indywidualna trajektoria rozwojowa od urodzenia do 6 miesiąca życia – pełny koszt badania 500 zł (certyfikat Warszawa 2014 r )

Ocena globalnych wzorców ruchowych jest bardzo czułym , szybkim i nieinwazyjnym narzędziem, stanowi nawet 95 % prawidłowo postawionych diagnoz. Jest doskonałym wyznacznikiem  wczesnych  uszkodzeń i dysfunkcji mózgu. Służy do funkcjonalnej oceny młodego układu nerwowego od urodzenia do 6 miesiąca życia dziecka i w przypadku wystąpienia nieprawidłowości umożliwia wczesną rehabilitację.

  1. Diagnoza neurologopedyczna niemowlęcia która opiera się przede wszystkim na: ocenie budowy jamy ustnej i odruchowych reakcji oralnych, ocenie odruchów orofacjalnych, ocenie chwytania i ssania piersi, ocenie efektywności pobierania pokarmu, kontroli obszru ustno – twarzowego ( hipowrażliwość / hiperważliwość )
  2. Ocena zakresu trudności w karmieniu na podstawie klasyfikacji B.Kerznera (Diagnostic and Statistical Manual of Mentel Disorders 2013 r ) ujawni niepokojące  objawy alarmowe , zachowania alarmowe oraz  postępowanie w trudnościach w karmieniu
  3. Butelka – smoczek – łyżeczka – jak skutecznie nauczyć dziecko nowych umiejętności ?
  4. Postępowanie terapeutyczne w przypadku zaburzeń połykania dotyczące fazy ustno – gardłowej spowodowanej między innymi: nieprawidłowościami w budowie anatomicznej jamy ustnej, niedojrzałością funkcji orofacjalnych , obniżonym / podwyższonym napięciem mięśniowym (wypracowanie fizjologicznej pozycji wyjściowej; higiena jamy ustnej; stymulacja przygotowawcza: pędzlowanie, bodźce termiczne , wibracje , tapping ; dostosowanie konsystencji pokarmu do możliwości pacjenta)
  5. Terapeutyczna higiena jamy ustnej
  6. Badanie rozwoju mowy na tle rozwoju psychoruchowego ( od urodzenia do około 2 roku życia )

 

Kiedy do neurologopedy ?

  1. Niemowlę:

– ma  problemy ze ssaniem ( zapomina o oddychaniu lub krztusi się pokarmem )

– nie lubi dotykania twarzy, broni się przed wprowadzeniem butelki albo smoczka, ma wygórowany odruch wymiotny

– ma obronność dotykową – nie lubi mycia głowy, kąpieli, dotykania, przytulania

–  wystąpiły komplikacje okołoporodowe

– jeżeli pojawi się  coś co Cię zaniepokoiło 😉

  1. Dziecko

– nie toleruje wielu pokarmów / je tylko papki

– wymiotuje , kiedy wprowadzasz pokarmy o gęstszej konsystencji

– zachłystuje się przy jedzeniu

– nie potrafi pić z kubeczka , przez słomkę

– ma często otwarte usta , dużo się ślini

– wydaje mało dźwięków, nie interesuje się Twoją twarzą

– nie reaguje na imię, nie interesuje się dźwiękami, nie skupia wzroku na obrazkach

– nie mówi

Dlaczego tak ważna jest wczesna diagnoza logopedyczna ?

Proces kształtowania się języka w umyśle dziecka uruchamia się sam i trwa do 6 roku życia, najczęściej nie  wymaga on udziału dziecięcej świadomości , specjalnego wysiłku ze strony dziecka, ani pracy ze strony terapeuty. Niekiedy zdarzają  się jednak sytuacje które prowadzą do opóźnień rozwoju języka i zaburzeń mowy. Dokonując wczesnej diagnozy logopedycznej czyli badając podstawy warunkujące rozwój najwcześniejszych funkcji aparatu artykulacyjnego takie jak : warunki anatomiczne twarzy i jamy ustnej, poziom funkcjonowania aparatu artykulacyjnego ( ocena odruchów ), sposób karmienia dziecka oraz sposób oddychania, neurologopeda może  podjąć działania pozwalające na właściwe rozpoznanie problemu i stworzenie programu terapii logopedycznej , która może zapobiec rozwinięciu lub pogłębieniu deficytów ustno – twarzowych, a w konsekwencji stworzy dziecku większe szanse na rozwój prawidłowych umiejętności komunikacyjnych. W przypadku noworodków , niemowląt i małych dzieci logopeda jest w stanie ocenić: poziom dojrzałości jego funkcji pokarmowych, które warunkują także jego przedjęzykowe  zachowania pseudoartykulacyjne; synchronizację oddychania i fonacji ( oraz jej siłę ) istotną dla produkcji naturalnych ciągów fonicznych ; siłę mięśni artykulacyjnych; tor oddychania ważny dla rozwoju funkcji oddechowo – połykowych; poziom wrażliwości twarzy na dotyk ( szczególnie wygórowany u dzieci z porodów cięciem cesarskim i uszkodzonym o.u.n. ); reakcje na bodźce akustyczne; anatomiczne i funkcjonalne przygotowanie do czynności artykulacyjnych.

Terapia neurologopedyczna nie dotyczy jednak  tylko małych dzieci . Zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego a co za tym idzie zaburzenia w komunikacji i przyjmowaniu pokarmu mogą dotyczyć  człowieka w każdym wieku który przeszedł uraz czaszkowo – mózgowy, wylew , udar , został narażony na poważne infekcje układu nerwowego. W przypadku osób dorosłych  powinniśmy zadać sobie pytania: – jaka jest mobilność i stan napięcia mięśni oralnych? Jak wyglądają jego umiejętności przyjmowania i obrabiania pokarmu? Jak połyka ?Jak oddycha ?Jak komunikuje swoje potrzeby ? Neurologopeda nie tylko pomoże nam udzielić odpowiedzi na te pytania ale również wprowadzając odpowiednią terapię znacznie poprawi komfort życia zarówno małego jak i większego pacjenta.

Szanowni Pacjenci

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Clinic Derm z siedzibą przy ul KOŁOBRZESKIEJ 15 w Bydgoszczy.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem mailowym:klinika@clinicderm.pl lub wysyłając korespondencję na adres Centrum Medyczne Clinic Derm Aleksandra Rudzka ul Kołobrzeska 15 ,85-704 Bydgoszcz.

Większość danych podajecie Państwo samodzielnie. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, preferencjach seksualnych. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

Celem przetwarzania Państwa danych jest:

- ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozp. MZ)

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)

- realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta

- kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do  świadczenia, odbiór wyników) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami)

- dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust 1 lit c – art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości

- marketingu bezpośredniego produktów własnych w szczególności przesyłania Państwu ofert, informacji o produktach, promocjach – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO)

- tworzenia zestawień, analiz na nasze potrzeby wewnętrzne a w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO);

Państwa dane będą przekazywane:

- innym podmiotom leczniczym współpracującym z Centrum Medycznym Clinic Derm z siedzibą przy ul Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy w celu zapewnienia ciągłości leczenia.

- dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego)

- dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym)

- osobom upoważnionym przez Państwa

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

Korzystanie z usług Centrum Medycznego Clinic Derm jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Państwa tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.

Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Państwa danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.

Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony personelu Centrum Medycznego Clinic Derm , w celu odwołania wizyty tym trybem (sms, mail).

Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia (ale nie w sytuacji kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym), ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Powołując się na zapisy art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta informujemy, że w Centrum Medycznym Clinic Derm. wprowadzono ograniczenia w realizacji praw osób, wynikających z art. 17, 18, 20 i 21 RODO w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy aby skontaktowali się Państwo z nami mailowo: iod@clinicderm.pl lub wysyłając wniosek na adres siedziby Centrum Medyczne Clinic Derm.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.